HALDEN TANNHELSESENTER AS

Medlem av den Norske Tannlegeforening

Vår kompetanse - din trygghet!

Tannbehandling under Lystgass- sedasjon

Undersøkelser i flere land viser at omtrent 80% av befolkningen gruer seg for tannbehandling. For 5% er angsten så sterk at de ikke tør oppsøke tannlege eller vegrer seg i det lengste. Lystgass er en form for våken sedasjon, som innebærer fremkalling av ro, demping av uro - fysisk og psykisk. Dette kan være et godt hjelpemiddel dersom man f.eks har en generell redsel for tannbehandling, uttalt tendens for besvimelse, sprøyteskrekk, uttalt brekningstendens eller muskeltonusforstyrrelser(spastikere). Lystgass er nesten luktfri og tilføres gjennom nesemaske.

Dersom du har noen av disse lidelsene/tilstandene i listen under, behandles man ikke med lystgass hos tannlegen:

  • Munnpustere
  • Delvis obstruksjon av lungene
  • Psykoser
  • Forkjølelse
  • Generell dårlig allmenntilstand,
    Eks:Invalidiserende hjertesykdom, gjennomgått hjerteinfarkt, moderat lungesykdom, diabetes mellitus med organkomplikasjon, angina pectoris ved hvile, alvorlig nyre-, lever- eller endokrin dysfunksjon.
  • Graviditet
  • Nylig gjennomgått operasjon i øre, bihuler.

Informasjon til pasienter som får behandling i lystgass

Tannlegen må først ha konstatert at du rent medisinsk oppfyller de krav som stilles til lystgass-sedasjon.

Dersom man skal utføre tannbehandling under lystgass- sedasjon, møter man på tom mage, dvs ikke å ha spist på 4 timer eller drukket på 2 timer før behandlingen. Man må ikke tygge tyggegummi, røyke eller suge på sukkertøy og liknende senere enn 2 timer før behandling. Dette for å unngå bivirkninger som kvalme og brekninger. Gå på toalettet før behandlingen. Lystgass gjør deg avslappet, noe som kan medføre at du ikke har full kontroll med urinblæren

Lystgassen puster du inn gjennom en maske som dekker nesen under hele behandlingen. Det er derfor viktig at du ikke er tett i nesen. Ta kontakt med oss hvis du er forkjølet eller tett i nesen noen dager før behandlingen.

Lystgass tilføres alltid sammen med oksygen (surstoff). Vi kan maksimalt tilføre 60% lystgass fra våre apparater. Vi starter med en lav konsentrasjon, etter å ha gitt deg rent oksygen en liten stund, og så øker langsomt til vi finner den konsentrasjonen som er best for deg (som oftest et sted mellom 30 og 50%). Denne behandlingen av lystgass og oksygen får du så tilført under hele behandlingen.

En stor fordel med lystgass er at man anses som upåvirket etter 30 minutter, og man kan kjøre bil etter nye 30 minutter.

Dersom du har spørsmål, er det bare å kontakte Halden Tannhelsesenter, så kan vi besvare dine spørsmål.

Design 2013 © Amindas Webmasterservice